Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δεν λέμε όχι στην αυτονόμηση, αλλά στην αυθαιρεσία...

Νόμος 4495/2017 με τίτλο «Έλεγχος και προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ A166/3.11.2017.

Με το άρθρο 127 του νόμου αυτού προβλέπεται ότι μεμονωμένες ιδιοκτησίες θα μπορούν να αποκόπτονται από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικιών, χωρίς τη συναίνεση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών και θα απαλλάσσονται πλήρως από τη συμμετοχή τους στις κοινόχρηστες δαπάνες θέρμανσης, εφόσον δηλώσουν και εγκαταστήσουν στην ιδιοκτησία τους «ενεργειακά αποδοτικότερο» σύστημα θέρμανσης, με μοναδική περαιτέρω «υποχρέωσή» τους να συμμετέχουν στις δαπάνες συντήρησης και αντικατάστασης της κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου.

Η ΠΟΜΙΔΑ εξέδωσε λεπτομερή εγκύκλιο για τη διαδικασία εφαρμογής των νέων διατάξεων, δηλαδή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όσων επιθυμούν να αυτονομηθούν βάσει της νέας ρύθμισης, και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των διαχειριστών πολυκατοικιών να ελέγξουν την επακριβή εφαρμογή των διατάξεων αυτών από τους αυτονομούμενους συνιδιοκτήτες.  

Η ρύθμιση αυτή η οποία ευνοεί και επιδοτεί την απόσπαση μεμονωμένων ιδιοκτησιών από τα συλλογικά συστήματα κεντρικής θέρμανσης, πρωτίστως έρχεται σε σαφή αντίθεση με τη νομοθεσία και τη φιλοσοφία της Ευρωπαικής Ενωσης η οποία θεωρεί τη συλλογική θέρμανση ως αφ΄εαυτού ενεργειακά αποδοτικότερη από κάθε ατομικό σύστημα. Επίσης έρχεται σε ευθεία αντίθεση με κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά ακόμη και με την ίδια τη φιλοσοφία του τότε κυβερνώντος κόμματος το οποίο ενώ στηρίζει τις «συλλογικότητες», με μία τέτοια ρύθμιση καταργεί και εμπαίζει τις γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών όλης της χώρας, που είναι η θεσμοθετημένη και πλέον διαδεδομένη «συλλογικότητα» στον ελληνικό χώρο!

Η ρύθμιση αυτή εξυπηρετεί άριστα τα συμφέροντα των «εχόντων» της κάθε πολυκατοικίας (που θέλουν να αυτονομηθούν) και καταδικάζει σε «ενεργειακή φτώχεια» όσους δυσκολεύονται να καλύψουν τα έξοδα θέρμανσης) τους οποίους οι έχοντες ευχερέστατα πλέον θα εγκαταλείψουν στην τύχη τους! Η προσχηματική διατήρηση της «συμμετοχής» όσων αποκοπούν αυθαίρετα στη κυριολεκτικά ασήμαντη δαπάνη συντήρησης και αντικατάστασης κλπ. αποτελεί πρόδηλο εμπαιγμό των υπολοίπων συνιδιοκτητών, και διαβατήριο για κάθε αυθαίρετη παρέμβαση στις πολυκατοικίες, χωρίς κανένα όριο και φραγμό.  Τέλος η εγκατάσταση δεκάδων χιλιάδων καυστήρων αυτόνομων συστημάτων θέρμανσης στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών, και δεκάδων μετρητών και σωλήνων στις προσόψεις και τις κεντρικές εισόδους των πολυκατοικιών όλης της χώρας, εκτός από αντιαισθητική και αντιοικονομική, εγκυμονεί και σοβαρότατους κινδύνους πυρασφαλείας στα πολυόροφα κτίρια, με πρόσφατο παράδειγμα την φωτιά που αποτέφρωσε το Grenfell Tower του Λονδίνου και πολλούς από τους άτυχους ενοίκους του, η οποία φαίνεται ότι δεν δίδαξε κανέναν από αυτούς που εισηγήθηκαν μια τέτοια λύση.

Η υιοθέτηση της ρύθμισης αυτής σηματοδοτεί τον χαρακτηριστικότερο θρίαμβο των οργανωμένων συμφερόντων των λίγων, σε βάρος του δημόσιου και του κοινωνικού συμφέροντος. Η ρύθμιση αυτή που έχει ανοίξει μια τεράστια πληγή στην κοινωνική ζωή των πολυκατοικιών της χώρας μας, αποτελεί ένα διαρκές έγκλημα κατά του περιβάλλοντος  και ένα ανεξίτηλο όνειδος γι΄αυτούς  που το εισηγήθηκαν και που το ψήφισαν ή απλώς το ανέχθηκαν. Εμείς στην ΠΟΜΙΔΑ, έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας ότι και εγκαίρως το επισημάναμε, και κάναμε ότι μπορούσαμε να το αποτρέψουμε…   

Διαβάστε και τυπώστε το κείμενο του N. 4495/2017 (μόνον για μέλη).

Διαβάστε και τυπώστε το συνημμένο πλήρες κείμενο της εγκυκλίου της ΠΟΜΙΔΑ