Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συχνές ερωτήσεις - FAQ

 

* Είμαι νέος ιδιοκτήτης ακινήτου και θέλω να το νοικιάσω. Τι πρέπει να προσέξω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ... Πριν κάνετε οτιδήποτε, και κυρίως πριν παραδώσετε τα κλειδιά του ακινήτου σας, διαβάστε με προσοχή τις "Οδηγίες για Εκμισθωτές" της ιστοσελίδας μας, και προμηθευτείτε μισθωτήρια της ΠΟΜΙΔΑ από το Γραφείο Ενημερώσεως ή από τη Σελίδα Εξυπηρέτησης Μελών. Προσοχή, γιατί κάθε λάθος έχει συνέπειες!

* Υπάρχει σήμερα "νόμιμη αύξηση" στα μισθώματα, και πόση είναι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ... Τα αρχικά μισθώματα σήμερα διαμορφώνονται ελεύθερα, και κάθε συμφωνία των συμβαλλομένων για σταδιακή αύξησή τους, τόσο στη αρχή, όσο και κατά τη διάρκεια μιας μίσθωσης είναι κατ΄αρχήν έγκυρη, τόσο στις εμπορικές μισθώσεις, όσο και στις μισθώσεις κατοικιών, εκτός αν περιλαμβάνει παράλογους όρους που οδηγούν σε καταδολίευση των δικαιωμάτων της άλλης πλευράς. Μετά την πάροδο τριετίας στις μισθώσεις κατοικιών, το μίσθωμα καθορίζεται και πάλι ελεύθερα. Δεν υπάρχει λοιπόν στην πράξη γενική "νόμιμη αύξηση". Τέτοια αύξηση όμως,  ίση με το 75% της ετήσιας αύξησης του τιμαρίθμου (ΔΤΚ) μπορεί να ισχύσει πια σήμερα μόνον όταν δεν προβλέπεται συμβατική αύξηση, σε δύο μόνο εξαιρετικές περιπτώσεις:

Α. σε  παλαιές εμπορικές μισθώσεις (προ του Μαρτίου 2014) που δεν προβλέπουν τη μετέπειτα αύξηση του μισθώματος μετά την αρχική πρώτη διετία, αν αυτό ήδη υπερβαίνει το 6% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ετησίως, και

Β. σε μισθώσεις κατοικιών για το διάστημα ανάμεσα στη λήξη του συμβατικού χρόνου τους και τη λήξη της αρχικής τριετίας, ομοίως όταν δεν προβλέπεται ποσοστό αύξησης.

Ομως ειδικά για το 2022 και το 2023 έχουν τεθεί σε ισχύ νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες δεν επιτρέπουν για τις εμπορικές μισθώσεις ακινήτων (π.δ. 34/1995), αναπροσαρμογή του μισθώματος που να υπερβαίνει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%), κατά ανώτατο όριο, σε σχέση με τα προηγούμενα καταβαλλόμενα μισθώματα. Δείτε σχετικά στα Νέα της ιστοσελίδας μας.

Περισσότερα στον "Οδηγό του Ιδιοκτήτη".

* Πόσο είναι το χαρτόσημο στα ενοίκια, και πόσος ο συμπληρωματικός φόρος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ... Το τέλος χαρτοσήμου έχει καταργηθεί από 1-1-2008 για τις μισθώσεις κατοικιών και μόνον. Για ΟΛΕΣ τις υπόλοιπες μισθώσεις το τέλος χαρτοσήμου παραμένει 3,6%, δεν μειώνεται, ούτε καταργείται και συνεισπράττεται αυτόματα με το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης του εκμισθωτή. Ο συμπληρωματικός φόρος μισθωμάτων καταργήθηκε ολοσχερώς από 1.1.2014. 

* Νοίκιασα το σπίτι μου σε κάποιον για δύο χρόνια. Τώρα πληροφορήθηκα από εσάς ότι αυτός δικαιούται να μείνει και τρίτο έτος. Παρακαλώ να με πληροφορήσετε τι αύξηση μπορώ να του ζητήσω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ...Πράγματι, χάρις στους αγώνες της οργάνωσής μας, μπήκε τέλος στα ενοικιοστάσια των προηγουμένων δεκαετιών και σήμερα όλες οι νέες μισθώσεις κατοικιών, αλλά τώρα πιά και της επαγγελματικής στέγης, έχουν ελάχιστη νόμιμη διάρκεια τριών ετών.  Για το τρίτο έτος της μίσθωσης της κατοικίας σας, η αύξηση δεν μπορεί να υπερβεί τo 75% της αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (τιμαρίθμου) κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο. Για το τέταρτο έτος το ποσοστό της αύξησης είναι νομικά ελεύθερο, και στην πράξη προσδιορίζεται από τα δεδομένα της αγοράς και της εξέλιξης του δείκτη τιμών καταναλωτή. Η ΠΟΜΙΔΑ συνιστά στους ιδιοκτήτες να μην ζητούν μεγάλες αυξήσεις, να λαμβάνουν πάντοτε υπόψη τους την οικονομική δυνατότητα του ενοικιαστή τους και την σωστή συμπεριφορά του απέναντι στην ιδιοκτησία τους και στις υποχρεώσεις του, αλλά και την τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας. Οι έμπειροι ιδιοκτήτες ακινήτων γνωρίζουν καλά ότι η ελπίδα είσπραξης μεγαλύτερου ενοικίου από έναν άλλο, νέο μισθωτή, ή η πρόθεση διάθεσής της κατοικίας για βραχυχρόνιες μισθώσεις, δεν μπορεί να αποτελεί ποτέ λόγο αποβολής κανενός παλαιού και συνεπούς στις υποχρεώσεις του μισθωτή. Τονίζουμε για μια ακόμη φορά ότι ο καλός μισθωτής είναι πάντοτε προτιμότερος από το "καλό μίσθωμα!".

* Θέλω να επικοινωνήσω με τη Γραμματεία της ΠΟΜΙΔΑ για να μάθω περισσότερα, τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου, σχετικά με την εγγραφή μου. Που μπορώ να απευθυνθώ?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ...Να απευθυνθείτε στη Γραμματεία της ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15, Αθήνα, 4ος όροφος, στο τηλέφωνο 210 - 32 13 211,  ή στο mail@pomida.gr

* Είμαι εκμισθωτής καταστήματος, και ο ενοικιαστής μου μου έστειλε χαρτί να του μειώσω το μίσθωμα, γιατί αλλοιώς θα προσφύγει στην Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων. Τι είναι αυτό, τι να κάνω, που να απευθυνθώ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ...Η ΠΟΜΙΔΑ συμμετέχει εκ του νόμου (4013/2011)  σε όλες τις Επιτροπές Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων της χώρας, με τοπικά στελέχη της - δικηγόρους που εκπροσωπούν την πλευρά των ιδιοκτητών. Πρέπει συνεπώς να πάτε αμέσως στο αντίστοιχο τοπικό γραφείο ενημερώσεως του σωματείου της ΠΟΜΙΔΑ, μαζί με την πρόσκληση και το συμφωνητικό μισθώσεως, και να ενημερωθείτε επί της διαδικασίας που ακολουθείτε στην Επιτροπή.   Εκεί θα σας ενημερώσουν με κάθε λεπτομέρεια για το όλο θέμα και τα σχετικά δικαιώματά σας, και θα σας συμβουλεύσουν τι πρέπει να πράξετε σχετικά.  

* Είμαι ιδιοκτήτης ακινήτων, δεν είμαι μέλος σας, θέλω όμως να σας κάνω δύο ερωτήσεις και θέλω να μου απαντήσετε. Τι ισχύει για τις αυξήσεις και τι για τις εξώσεις στις εμπορικές μισθώσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ... Αγαπητέ φίλε, σας ευχαριστούμε πολύ γιά  το ενδιαφέρον σας γιά την οργάνωσή μας.

Η ΠΟΜΙΔΑ αγωνίστηκε και συνεχίζει να καταβάλει τεράστια  προσπάθεια τόσο γιά την απελευθέρωση όλων των ιδιοκτητών ακινήτων από  τα ενοικιοστασιακά και φορολογικά δεσμά τους, όσο και για την πληροφόρησή τους για όλα τα θέματα που τους αφορούν (μισθώσεις,  φορολογικά, συνιδιοκτησία και διαχείριση πολυκατοικιών, εθνικό κτηματολόγιο, πολεοδομικά κλπ.). Ιδιαίτερα στο θέμα που σας ενδιαφέρει, πιστεύουμε να γνωρίζετε ότι η ΠΟΜΙΔΑ κατάφερε με συνεχείς αγώνες να απελευθερώσει ουσιαστικά τις εμπορικές μισθώσεις, δίνοντας αξία στο ακίνητο και ελπίδα και προοπτική στον ιδιοκτήτη του.

Η Οργάνωσή μας λειτουργεί κυριολεκτικά σε λαϊκή βάση, δηλαδή με μιά σχεδόν συμβολική συνδρομή παρέχει σημαντικότατες υπηρεσίες στα μέλη της. Ετσι είναι  απλούστατο να  γίνει κανείς μέλος στην οργάνωσή μας, καταβάλοντας ως ετήσια συνδρομή το  ποσό των 40 ευρώ, που μειώνεται σε πολλές κατηγορίες μελών στα 36, ή ακόμη και στα 25 ευρώ ετησίως, όπως στην περίπτωση μελών ηλικίας έως και 39 ετών, συμβολικό σχεδόν σε σχέση με το τεράστιο  κέρδος που έχει από την εγγραφή του. Η καταβολή γίνεται και on line, τώρα, μέσα από την ιστοσελίδα μας, με την πιστωτική κάρτα σας, ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή στα ΕΛΤΑ.

Σας παρακαλούμε συνεπώς, όπως και κάθε ιδιοκτήτη που μας ζητά  ιδιαίτερες πληροφορίες ή έντυπα,  να εγγραφείτε τώρα επί τόπου διαδικτυακά, ή να περάσετε ένα πρωί από το Γραφείο Ενημερώσεως της ΠΟΜΙΔΑ, Σοφοκλέους 15, 4ος όροφος, απέναντι από το Χρηματιστήριο, και να εγγραφείτε μέλος στο σωματείο μας, καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή σας με μετρητά ή και με την πιστωτική κάρτα σας.  Οι δικηγόροι-μέλη της διοίκησης της οργάνωσής μας, οι μηχανικοί και οι φοροτεχνικοί θα απαντήσουν σε κάθε απορία σας και ταυτόχρονα θα μπορείτε να παίρνετε κάθε είδους μισθωτήρια ακινήτων (κατοικιών, επαγγελματικής στέγης κλπ. χρήσιμες συμβουλές από τους δικηγόρους- έμπειρα στελέχη της ΠΟΜΙΔΑ,  και  ενημερωτικό υλικό γιά οποιοδήποτε θέμα σας ενδιαφέρει, όπως χιλιάδες άλλοι  ιδιοκτήτες, από όλη τη χώρα. Επίσης θα λαμβάνετε δωρεάν και το τριμηνιαίο περιοδικό μας "ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ", το οποίο θα σας ενημερώνει πλήρως γιά τα πάντα  σχετικά με την ιδιοκτησία. Με την εγγραφή σας θα λάβετε και τον "Οδηγό του Ιδιοκτήτη", που απαντά πλήρως στα δύο θέματα που μας θέσατε.

Επίσης κάθε νέο μέλος της Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. που γράφεται με οποιονδήποτε τρόπο, λαμβάνει είτε με e-mail είτε απευθείας από το γραφείο ενημερώσεως την ίδια στιγμή της εγγραφής του, κωδικούς πρόσβασης στην Σελίδα Εξυπηρέτησης Μελών on-line της ιστοσελίδας μας, από την οποία μπορεί να διαβάζει και να τυπώνει μέσω διαδικτύου όλα τα έντυπα και μισθωτήρια που διανέμονται από το γραφείο ενημερώσεως, επιπλέον χρήσιμα έγγραφα που λόγου όγκου δεν είναι δυνατή η διανομή τους, όπως επίσης και όλα τα νομοθετικά κείμενα που ενδιαφέρουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων. ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ (με email ή τηλεφωνικά) στα εξής θέματα:  Φόροι Ακινήτων, Δημοτικά Τέλη, Μισθώσεις Ακινήτων, Δυστροπία Ενοικιαστών, Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, Τεχνικά-Πολεοδομικά, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΠΕΑ, Εθνικό Κτηματολόγιο, Απαλλοτριώσεις, Διατηρητέα, Συμβολαιογραφικά, Συνιδιοκτησία-Κοινόχρηστα, Δασικοί Χάρτες, Ασφάλιση Κτιρίων, Ρεύμα-Φυσικό Αέριο,   Γραμματεία, Γράμμα στον Πρόεδρο.  Ο τρόπος απάντησης (τηλεφωνικά ή με email) είναι στην κρίση του απαντώντος στελέχους του Γραφείου Ενημέρωσης Μελών της οργάνωσής μας και γενικότερα δεν υφίσταται υποχρέωση έγγραφης απάντησης. Γι΄αυτό και σε κάθε ερώτημα να σημειώνετε και το τηλέφωνό σας, για πιο άμεση απάντηση!

Η εγγραφή η δική σας και κάθε ιδιοκτήτη ώς μέλους είναι απαραίτητη και αυτονόητη προυπόθεση γιά την επιβίωση και την ανεξαρτησία της οργάνωσής μας, η οποία δεν χρηματοδοτείται από το Κράτος αλλά αποκλειστικά από τις συνδρομές των μελών μας. Ετσι μόνο θα μπορούμε να συνεχίζουμε τους αγώνες μας, στους  οποίους καλούμε και σας να λάβετε μέρος, ή να μας ενισχύσετε, έστω και με  την συμβολική συνδρομή σας. Οι αγώνες μας δεν μπορούν να συνεχιστούν χωρίς μέλη και χωρίς ταμείο, αλλά μόνον με περιστασιακά ερωτώντες... 

* Πόσο κοστίζει η ετήσια συνδρομή στο σωματείο;

Διαβάστε όλα τα σχετικά στη σελίδα εγγραφής μελών της ιστοσελίδας μας.

* Είμαι μέλος της ΠΟΜΙΔΑ, αλλά άλλαξε η ταχυδρομική μου διεύθυνση. Πως μπορώ να ενημερώσω τη γραμματεία της οργάνωσης για τη σχετική διόρθωση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ...Με τηλεφώνημα στη Γραμματεία της ΠΟΜΙΔΑ, στο 210-32 13 211, ή με e-mail στο mail@pomida.gr . Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η ιδιότητά σας ως μέλους.

* Είμαι μέλος, και θέλω να μάθω γιατί το Γραφείο Ενημερώσεως της ΠΟΜΙΔΑ δεν απαντά στο τηλέφωνο πληροφοριών 210 3228500 όλη την ημέρα,  αλλά μόνον 2-4 μ.μ. και μάλιστα η γραμμή ανοίγει με κωδικό αριθμό (password);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ... Το Γραφείο Ενημερώσεως της οργάνωσής μας, εξυπηρετείται όχι από έμμισθους υπαλλήλους, αλλά αποκλειστικά από δικηγόρους οι οποίοι είναι και οι ίδιοι ιδιοκτήτες ακινήτων και μέλη του διοικητικού της συμβουλίου. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων από όλη τη χώρα που τηλεφωνούν, πρόθυμοι να ζητήσουν συμβουλές για τα θέματα που τους απασχολούν, ...απρόθυμοι όμως να εγγραφούν μέλη της, είναι τόσοι πολλοί, ώστε η αδιάκριτη απάντηση σε όλες τις τηλεφωνικές κλήσεις θα δημιουργούσε την ανάγκη πρόσληψης πληθώρας μόνιμου προσωπικού, η μισθοδοσία του οποίου θα οδηγούσε σε υψηλές ετήσιες συνδρομές,  απαγορευτικές για τους μικροιδιοκτήτες που είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός των μελών μας.

ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΗΜΕΡΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, μέσω του ίδιου αριθμού κλήσης, κάθε μέρα, 2-4 μ.μ., από Δευτέρα έως και Παρασκευή, όλο το χρόνο , λειτουργεί και η ειδική γραμμή ενημέρωσης μελών (HELP LINE) την οποία απαντούν νομικά στελέχη της οργάνωσης, δίνοντας απάντηση σε επείγοντα ερωτήματα των μελών μας. Η γραμμή μελών ανοίγει με τον ειδικό κωδικό αριθμό πρόσβασης  που είναι γραμμένος στην κάρτα μέλους ή στο ηλεκτρονικό μήνυμα που λαμβάνουν τα μέλη μας κατά την διαδικτιακή εγγραφή τους και ισχύει για το συγκεκριμμένο ημερολογιακό έτος που διαρκεί και η συνδρομή. Αν το ενδιαφερόμενο μέλος μας έχει καταβάλει τη συνδρομή και επομένων ετών, μπορεί να πληροφορείται αμέσως τους αντίστοιχους κωδικούς από τη Γραμματεία, με τηλεφώνημα ή e-mail.

ΔΙΑΔΙΚΤYΑΚΑ τα μέλη μας μπορούν επιπλέον να απευθύνουν σ΄εμάς σύντομες ερωτήσεις για πράγματι κατεπείγοντα προβλήματα με e-mail χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα μέσα από τη Σελίδα Εξυπηρέτησης Μελών, στα οποία προσπαθούμε να δίνουμε άμεση απάντηση στα εξής θέματα: Φόροι Ακινήτων, Δημοτικά Τέλη, Μισθώσεις Ακινήτων, Δυστροπία Ενοικιαστών, Βραχυχρόνιες Μισθώσεις,Τεχνικά-Πολεοδομικά, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΠΕΑ, Εθνικό Κτηματολόγιο, Απαλλοτριώσεις, Διατηρητέα, Συμβολαιογραφικά, Συνιδιοκτησία-Κοινόχρηστα, Δασικοί Χάρτες, Ασφάλιση Κτιρίων, Ρεύμα-Φυσικό Αέριο,   Γραμματεία, Γράμμα στον ΠρόεδροΓια λεπτομερή ενημέρωση και πολύπλοκες ερωτήσεις, συνιστούμε πάντοτε την επικοινωνία με το Γραφείο Ενημερώσεως, μαζί με τα σχετικά έγγραφα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΟΜΙΔΑ μελετά προσεκτικά την πληθώρα των προτάσεων, ερωτημάτων και διαμαρτυριών που της απευθύνουν καθημερινά συνεχώς όλο και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων από όλη τη χώρα, πλην όμως δυστυχώς δεν έχει αντικειμενικά τη δυνατότητα απάντησης σε καθένα από αυτούς, όταν δεν είναι μέλη σωματείου της!

* Είμαι ιδιοκτήτης διαφόρων ακινήτων. Ενδιαφέρομαι να γίνω συνδρομητής σας μέσω της πιστωτικής μου κάρτας, όπως είδα στη σελίδα σας. Αν εγγραφώ σήμερα, η συνδρομή μου θα ισχύει μόνο για τους υπόλοιπους μήνες του τρέχοντος έτους, ή για 12 μήνες από σήμερα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ... Η συνδρομή στο σωματείο μας λήγει πάντοτε την 31η Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Οσοι εγγράφονται μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου, πληρώνουν τη συνδρομή του τρέχοντος ημερολογιακού έτους, ενώ όσοι εγγράφονται από την 1η Οκτωβρίου και μέχρι τέλους του έτους πληρώνουν τη συνδρομή του επομένου ημερολογιακού έτους! Σε όσους εγγράφονται όμως προς το τέλος του έτους, όπως ελπίζουμε και σείς, το περιοδικό ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ αποστέλλεται και για ένα τουλάχιστον επιπλέον έτος. Σε κάθε περίπτωση όμως το ποσό της συνδρομής, που είναι σταθερό εδώ και πολλά έτη,  είναι σχεδόν συμβολικό σε σχέση με αυτά που προσφέρουμε στα μέλη μας, ώστε η συζήτηση γύρω από αυτό να μην έχει ιδιαίτερη αξία, δεδομένου ότι το σωματείο μας ήδη υπερασπίζει ακούραστα τα συμφέροντά σας από το 1943, με σημαντικότατες επιτυχίες και αναγνωρισμένη προσφορά στους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας της χώρας μας.  Παρακαλούμε να θυμάστε πάντοτε ότι η οργάνωσή μας δεν είναι ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών αλλά οργάνωση αγώνα, σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με μοναδικό οικονομικό του στήριγμα τις συνδρομές των μελών του! Γι΄αυτό έχει ζωτική σημασία για την επιβίωση της οργάνωσης η συνέπεια των μελών μας στην τακτική ανταπόκρισή τους ως προς τη συνδρομή τους.

* Εφόσον γίνω μέλος σας, υπάρχει η δυνατότητα να μου στείλετε "άμεσα" με email υποδείγματα μισθωτηρίων;

Με την εγγραφή σας, σας αποστέλλεται αμέσως e-mail με username και password ώστε να αποκτήσετε απ' ευθείας πρόσβαση στην περιοχή εξυπηρέτησης μελών on-line και να μπορείτε να διαβάσετε και να τυπώσετε απευθείας από τον υπολογιστή σας, όλο το διανεμόμενο ενημερωτικό υλικό, τον Οδηγό του Ιδιοκτήτη και του Διαχειριστή καθώς και κάθε είδους μισθωτήριο (δείτε σχετικά στο κουμπί Σελίδα Μελών της ιστοσελίδας μας). 

* Είμαι μέλος σωματείου της ΠΟΜΙΔΑ εκτός Αθηνών. Όμως έχω πρόβλημα με ακίνητό μου στην Αθήνα. Για να εξυπηρετηθώ στην Αθήνα πρέπει να εγγραφώ και εκεί ως μέλος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ... Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει πλήρη κατάλογο των Γραφείων Ενημερώσεως της ΠΟΜΙΔΑ σε όλη τη χώρα. Όταν είστε ενήμερο μέλος στο σωματείο της μόνιμης κατοικίας σας, σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να εξυπηρετηθείτε και από το γραφείο της Αθήνας, ή και άλλης πόλης όπου έχετε άλλο ακίνητό σας. Απαραίτητη προυπόθεση να είστε ταμειακά ενήμερος στο σωματείο σας και να έχετε μαζί σας  τη σχετική απόδειξη πληρωμής.

* Είμαι σε επαρχία, και σας παρακαλώ να μου αποστείλετε όλα τα κείμενα νόμων καθώς και τις εγκυκλίους σε ότι αφορά τα ακίνητα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ...Αγαπητέ φίλε, ως μέλος της ΠΟΜΙΔΑ μπορείς μόνος σου να διαβάσεις και να τυπώσεις ολόκληρη την νομοθεσία που αφορά τις μισθώσεις, όλα τα έντυπα και μισθωτήρια που διανέμονται από τα Γραφεία Ενημερώσεως και επιπλέον χρήσιμα έγγραφα που λόγου όγκου δεν είναι δυνατή η διανομή τους. Από την πρώτη στιγμή της εγγραφής σου έχεις λάβει είτε με e-mail είτε απευθείας από το γραφείο ενημερώσεως, κωδικούς πρόσβασης στη Σελίδα Μελών της ιστοσελίδας μας, μέσα από την οποία έχεις όλες τις παραπάνω δυνατότητες. Αν για κάποιο λόγο δεν έχεις τους κωδικούς αυτούς στείλε μας σχετικό e-mail προκειμένου να σου τους στείλουμε, ώστε και εσύ να μπορείς να έχεις στη διάθεσή σου όλα τα έντυπα της Οργάνωσής μας χωρίς να χρειάζεται να προσέλθεις στα γραφεία μας.

* Στο site σας είδα ότι στην πόλη μας που είναι πρωτεύουσα νομού, δεν υπάρχει σωματείο ιδιοκτητών ακινήτων, παρότι πολλοί γνωστοί μου και εγώ θα θέλαμε να οργανωθούμε μαζικά στην ΠΟΜΙΔΑ. Τι πρέπει να κάνουμε γι΄αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ... Υπάρχουν δύο τρόποι οργάνωσης: Α. Η ίδρυση νέου σωματείου .

Για την ίδρυσή του χρειάζεστε τουλάχιστον 20 αρχικά μέλη. Ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος είναι να υπάρχει ένας νέος δικηγόρος της πόλης σας, που να είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης και διατεθειμένος να ασχοληθεί με την οργάνωση του σωματείου, το οποίο θα εδρεύει στο γραφείο του. Η ΠΟΜΙΔΑ αναλαμβάνει να του δώσει έτοιμο υπόδειγμα καταστατικού, να τον ενημερώσει με σεμινάρια και να τον εξασκήσει πρακτικά στο γραφείο ενημερώσεως της Αθήνας, να τον εφοδιάσει με όλα τα σχετικά έγγραφα και υποδείγματα και γενικά να του συμπαρίσταται μέχρις ότου αποκτήσει όλη την απαιτούμενη εμπειρία, ώστε να είναι απόλυτα κατατοπισμένος και χρήσιμος στα μέλη του σωματείου σας σε τοπικό επίπεδο. 

Μόλις το σωματείο σας αναγνωριστεί νόμιμα από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο, θα γίνει με αίτησή του και αυτό μέλος της ΠΟΜΙΔΑ, και εσείς, τα μέλη του, θα παίρνετε απ΄ευθείας το περιοδικό "ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ" στο σπίτι σας, καθώς και κωδικούς πρόσβασης των μελών σας στην ιστοσελίδα μας. Μια φορά κάθε χρόνο, θα μπορείτε να παίρνετε μέρος στο ετήσιο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ, και μια φορά κάθε διετία, θα μπορείτε να συμμετέχετε ως μέλος της αντιπροσωπείας της ΠΟΜΙΔΑ, στο Συνέδριο της Διεθνούς Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων UIPI (www.uipi.com), που διεξάγεται κάθε φορά και σε άλλη Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Παράλληλα το σωματείο θα πρέπει να τηρεί τις φορολογικές και λοιπές νόμιμες διατυπώσεις που προβλέπονται για τη λειτουργεία σωματείων μή κερδοσκοπιού χαρακτήρα στην  Ελλάδα.  

Β. Η ίδρυση παραρτήματος του κεντρικού πρωτοβάθμιου σωματείου της ΠΟΜΙΔΑ "Ενωσις Ιδιοκτητών Ελλάδος".

Για να διευκολυνθεί η οργάνωση των ενδιαφερόμενων ιδιοκτητών στις μικρότερες πόλεις της χώρας ή του εξωτερικού, όπου είναι δυσχερής η ίδρυση και λειτουργία τοπικών σωματείων, ή οργάνωση σε ειδικότερες κατηγορίες ιδιοκτητών ή ακινήτων οι οποίοι δεν καλύπτονται από κλαδικά σωματεία (π.χ. εκμισθωτές δημοσίου, ιδιοκτήτες κινηματογράφων κλπ.) το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ελλάδος, κεντρικού σωματείου της ΠΟΜΙΔΑ που εδρεύει στην Αθήνα εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα του Δ.Σ., όπως προβλέπει το άρθρο 3 του καταστατικού της, να προβαίνουν με αποφάσεις τους σε αναγνωρίσεις παραρτημάτων της Ενώσεως , που θα ενεργούν για την επίτευξη του σκοπού της μέσα στις κατευθυντήριες γραμμές που χαράσσονται από την ΠΟΜΙΔΑ, με τοπικό χαρακτήρα σε πόλεις της χώρας ή του εξωτερικού, ή με κλαδικό χαρακτήρα, χωρίς νομική ή φορολογική αυτοτέλεια ή υποχρεώσεις και με μειωμένη ετήσια συνδρομή, ατομική ή ομαδική, και να καθορίζουν τα αρμόδια πρόσωπα και τους όρους λειτουργίας τους, όπως και να ανακαλούν τις αναγνωρίσεις αυτές.

Συνεπώς μια ομάδα πέντε τουλάχιστον ενδιαφερομένων ιδιοκτητών που αποδεδειγμένα ενδιαφέρεται να εργαστεί για τους σκοπούς της οργάνωσης με τον παραπάνω τρόπο, μπορεί με αίτησή της προς την Ενωσι ιδιοκτητών Ελλάδος, να αναγνωριστεί ως επίσημο παράρτημά της, και να επιδιώξει την προβολή και επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους ιδιοκτήτες-μέλη του, χωρίς να έχει τις γραφειοκρατικές υποχρεώσεις της λειτουργίας ενός αυτοτελούς σωματείου.  

* Ο ενοικιαστής μου δεν πληρώνει τα ενοίκια. Τι να κάνω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ...Πρώτα απ’όλα θα ρωτήσετε το διαχειριστή του κτιρίου αν οφείλει και κοινόχρηστα, και θα διερευνήσετε αν οφείλει και οποιυσδήποτε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, είτε στο όνομά σας, είτε και στο δικό του! Στη συνέχεια θα μιλήσετε με τον ίδιο για να δείτε τι του συμβαίνει, αν δηλαδή πρόκειται για προσωρινή αδυναμία, οπότε θα κάνετε υπομονή μέχρις ότου τακτοποιηθεί, ή πρόκειται για συμπεριφορά από πρόθεση, οπότε θα πρέπει να απευθυνθείτε αμέσως στο δικηγόρο σας. Η ΠΟΜΙΔΑ θεωρεί ως απαραίτητη προυπόθεση για κάθε πρώτη δικαστική ενέργεια να οφείλονται τουλάχιστον δύο μισθώματα. Σήμερα ισχύει σύντομη διαδικασία αποβολής ενοικιαστών (δείτε στο τέλος τη σχετική συνοπτική παρουσίαση) που αρνούνται να πληρώσουν τα μισθώματα κλπ., που είναι μιά ακόμη επιτυχία της ΠΟΜΙΔΑ. Συμβουλευτείτε τη σχετική σελίδα μας και το γραφείο ενημερώσεως της ΠΟΜΙΔΑ και παρακολουθείστε στενά το θέμα, ιδιαίτερα αν ο ενοικιαστής σας αρνείται να πληρώσει ευθύς εξ αρχής της εγκατάστασής του στο ακίνητό σας...

Δείτε τη συνημμένη παρουσίαση της διαδικασίας διαταγής απόδοσης μισθίου λόγω μη πληρωμής μισθωμάτων.