Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΑΑΔΕ: Σε μια γραμμή του Ε2 τα μισθώματα του 2020!
05/07/2021

Ενα ακόμη αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ έγινε πραγματικότητα: Με αδημοσίευτη ακόμη εγκύκλιο (Ε.2136) που υπέγραψε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής στις 5.7.2021, ρυθμίζεται το διαδικαστικό θέμα της δήλωσης των μειωμένων μισθωμάτων του έτους 2020, σε μία μόνον, και όχι σε 4 γραμμές του Ε2, των δηλώσεων φόρου εισοδήματος.

Με την εγκύκλιο αυτή ρυθμίζεται το διαδικαστικό θέμα της δήλωσης των μειωμένων μισθωμάτων του έτους 2020, σε μία μόνον, και όχι σε 4 γραμμές του Ε2, των δηλώσεων φόρου εισοδήματος,

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο αυτή αναφέρεται ότι: "Ειδικά για το έτος αυτό, δύναται να συμπληρώνεται μόνον το συνολικό ακαθάριστο ποσό του εισοδήματος από την εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιοχρησιμοποίηση της ακίντης περιουσίας ανά ακίνητο και ανά μισθωτή, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση στη στήλη 11 (11) του μηνιαίου μισθώματος/υπομισθώματος ή τεκμαρτού ποσού που αντιστοιχεί στην ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση της ακίνητης περιουσίκας. ... Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τις ήδη υποβληθείσες.".

 

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου της ΑΑΔΕ έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
I. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - B'
Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο 210.3375315-6
E-mail: d12.a@yo.syzefxis.gov.gr
d12.b@yo.syzefxis.gov.gr

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Α. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Β. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας :183 46 Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 210.4802204
E-mail: diepidi@aade.gr
dafe@aade.gr
Url www.aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΨΙΖΑ46ΜΠ3Ζ-8ΓΓ

Αθήνα , 5 Ιουλίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: Ε.2136

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων για ζητήματα που άπτονται της συμπλήρωσης της «Αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας» (εντύπου Ε2) από φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με τη συμπλήρωση της «Αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα ακίνητης περιουσίας» (έντυπο Ε2) κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, από φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, διευκρινίζεται ότι ειδικά για το έτος αυτό, δύναται να συμπληρώνεται μόνο το συνολικό ακαθάριστο ποσό του εισοδήματος από την εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιοχρησιμοποίηση της ακίνητης περιουσίας ανά ακίνητο και ανά μισθωτή/χρήστη, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση στη στήλη (11) του μηνιαίου μισθώματος/υπομίσθώματος ή τεκμαρτού ποσού που αντιστοιχεί στην ιδιοχρησιμοποίηση ή την δωρεάν παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας.

Τα ανωτέρω, καταλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις που αποκτάται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και υφίσταται υποχρέωση συμπλήρωσης της «Αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα ακίνητης περιουσίας» (έντυπο Ε2).

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τις ήδη υποβληθείσες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


είτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο:   https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2136-05-07-2021

πίσω στα νέα