Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων
Hellenic Property Federation
ΣτΠ για Κανονισμό Πυροπροστασίας: Mη αποδεκτή συνταγματικά η μετακύλιση ευθύνης προστασίας περιουσίας και περιβάλλοντος στους ιδιώτες
05/06/2024

Με πρόσφατη επιστολή του ο Συνήγορος του Πολίτη, κ. Ανδρέας Ποττάκης, έθεσε υπόψη των αρμόδιων υπουργείων τις παρατηρήσεις του αναφορικά με τα ζητήματα που τίθενται από την εφαρμογή της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19.05.2023 (ΦΕΚ Β’ 3475/24.05.2023), στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι συνταγματικά αποδεκτό (άρθρα 24 και 17 του Συντάγματος) να μετακυλύει, σε μεγάλο βαθμό, τις ευθύνες της προστασίας της περιουσίας και του περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές στους ιδιώτες, με υπέρμετρα, μάλιστα, επαχθείς οικονομικά όρους για αυτούς.».

Ολόκληρη η επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη επισυνάπτεται στο τέλος της δημοσίευσης.

πίσω στα νέα